Borgerskap og embetsstand

1600-1900

Ny utstilling i 2018! - Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum arbeider med en stor kulturhistorisk utstilling om borgerskap og embetsstand i perioden 1600–1900. Den skal erstatte tidligere utstillinger i bygget som fra 1914 har vært kjent som «Bysamlingen». Dette bygget er nå under rehabilitering, og skal fylles med nytt innhold

  • Nærbilde av krystall lysekrone
    Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum
Utstillingen vil vise borgerskapets og embetsstandens betydning for framveksten av det moderne Norge. Den skal dekke et tidsrom med store endringer både for enkeltmennesker og samfunn. Disse endringene speiler seg i museets brede og unike samling av gjenstander fra borgerskaps- og embetsstandsmiljø i Norge. Samlingen forteller om kultur- og kunnskapsutveksling over landegrenser og på tvers av sosiale skillelinjer. Vi vil sette søkelyset på enkeltmennesker som gjennom sine mange små handlinger skapte nye forutsetninger for fremtiden. I stadig samspill med verden utenfor var de del av større globale og transnasjonale forbrukstrender, idestrømninger og prosesser.