Besøk Friluftsmuseet

Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum omfatter 158 antikvariske bygninger fra by og bygd – fra middelalderen fram til vår tid.

Kong Oscar IIs Samling med Gol Stavkirke fra rundt 1200-tallet er blant hovedattraksjonene. Ellers viser Friluftsmuseet gårdsbebyggelse fra store deler av landet og byhus fra flere norske byer i tiden etter reformasjonen. «OBOS-gården – Wessels gate 15» viser hvordan folk har bodd i Oslo, fra 1979 til 2002. I Trøndelagstunet vises livet på landsbygda i 1959, mens Setesdalstunet tar en tilbake til 1739.