Gjenreisningshus fra Finnmark

Norsk Folkemuseum skal i 2019 oppføre et bolighus og et fjøs fra Porsanger i Friluftsmuseet. Med disse bygningene vil vi fortelle om hverdagsliv og kulturhistorie fra Finnmark, med vekt på gjenreisninga etter 2. verdenskrig.

Det ble i den forbindelse gjennomført et omfattende feltarbeid i Finnmark høsten 2015. Dette var et samarbeid bl.a. med Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og Fortidsminneforeningene i Troms og Finnmark.

Husene

Etter at disse to bygningene var valgt, ble det i 2016 gjennomført nye feltarbeid som først og fremst omfattet oppmåling og tilstandsvurdering av husene. Høsten 2016 demontert og transportert til Norsk Folkemuseum.

En viktig del av Norgeshistorien

 • Fra Indre Billefjord. NF.11376-052
  Fra Indre Billefjord, ca 1900.

Nord-Troms og Finnmark, som i stor grad ble brent til jorden av den tyske okkupasjons­makten ved slutten av 2. verdens­krig (i 1944-1945), ble gjen­oppbygget i årene etter frigjøringen i 1945. 

Dette omfattende gjenreisnings­prosjektet varte helt fram til tidlig på 1960-tallet. Gjenreisningen av landsdelen er en viktig, men lite kjent del av norsk etterkrigshistorie og bygging av velferds­staten. Landsdelens arkitektoniske og visuelle uttrykk ble i løpet av denne perioden totalt endret – et direkte og konkret uttrykk for dramatikken og endringen innbyggerne selv gikk igjennom.

Historien om en familie

Ole Andreas Persen ble født i 1899 i Smørfjord og giftet seg med Elvira Antona Kristine, som var født 1905 i Olderfjord. Ole var skytebas i Vegvesenet og drev også med jordbruk og fiske. Høsten 1944 ble hjemmet deres i Olderfjord brent av den tyske okkupasjonsmakten, og familien ble tvangsevakuert til slektninger i Troms. Etter krigen flyttet de tilbake til Olderfjord og bygget et nytt bolighus på samme tomt. I 1956 kom elektrisiteten til Olderfjord og hjemmet fikk innlagt strøm.

 • Familien Persen på 1930-tallet
  1/2
  Det eldste bildet vi har av familien Persen ble trlig tatt på midten av 1930-tallet. Huset familien bodde i før nedbrenninga, lå litt bortenfor gammen vi ser til venstre. Else sitter til venstre, og til høyre for henne ligger Ole Persen og drikker kaffe. Elvira sitter som nr. to fra høyre. Foto tilhører Arnfinn Arntsen.
 • Familien Arntsen på 1950-tallet
  2/2
  Else, Herman og Arnfinn sitter på trappa foran huset i Olderford. Her bodde de sammen med Elses foreldre, Ole og Elvira, fram til slutten av 1950-tallet. Foto tilhører Arnfinn Arntsen.

Gjenreisningsprosjektet i Museumsbulletinen

Prosjektledelse

Birte Sandvik, prosjektleder innredning og utstilling
Espen Revold, prosjektleder bygging
Morten Bing, prosjektkoordinator