By og Bygd

By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Fra første nummer har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet.

Artiklene i årboken skal fylle kravene til vitenskapelighet, og hver artikkel er vurdert av to fagfeller med relevant forskerkompetanse. Det skal samtidig være rom for å presentere pågående forsking og aktuelle refleksjoner i såkalte småstykker. Norsk Folkemuseum ønsker at By og bygd skal være et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge, og redaksjonen tar i mot artikler som passer til dette formålet.

Nr. 46 Kulturgjenstander og gjenstandskultur 2015
Nr. 45 Forskning og fornyelse. By og Bygd 70 år 2014 *
Nr. 44 Gamle samlinger i nytt lys 2012 *
Nr. 43 Friluftsmuseet (Veileder for Friluftsmuseet) 2011
Nr. 42 Forstenet tid. OBOS-gården Wessels gate 15 2010 *
Nr. 41 Tradisjon og fornyelse (Festskrift til Liv Hilde Boe) 2008
Nr. 40 Bruk kast – og bruk igjen 2007 *
Nr. 39 Kunnskapssamtaler 2006 *
Nr. 38 Museum i friluft 2004
Nr. 37 Kropp og klær 2000
Nr. 36 Folkekunst 1999
Nr. 35 Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden 1998

* Kan lastes ned i pdf-format