Loft fra Søndre Berdal

Nesland, Vinje i Telemark, 1750 årene

Det store og fint utførte loftet var bygd for storbonden Halvor Jonsson Berdal.

  • Berdalsloftet
    1/1
    Xylografi av loftet fra Søndre Berdal i «Bygninger fra Norges middelalder hvilke Hans Maj. Kong Oscar Den Anden har ladet flytte til Bygdø Kongsgaard»

Berdalsloftet stod på et underlag av stabbersom ble holdt sammen av en grime av svære sviller. På stabbene lå brede ”flak”som holdt gnagere unna. Som vanlig på yngre telemarksloft er det sval foranburet nede. Trappen til loftet er i svalen. 

  • Berdalsloftet
    Xylografi av interiøret i loftet fra Søndre Berdal i «Bygninger fra Norges middelalder hvilke Hans Maj. Kong Oscar Den Anden har ladet flytte til Bygdø Kongsgaard»

I Kong Oscar IIs Samlinger fungerteBerdalsloftet som et utstillingslokale, innredet med ulike gjenstander relatert til innbo.