Jæren

Jæren er et lavtliggende og flatt kystområde sør for Boknafjorden i Rogaland fylke. Karakteristisk for landskapet er lyngheiene, torvmyrene og storsteinet jord ryddet til jordbruksarealer.

  • Ved Jærhuset på Norsk Folkemseum
    1/1
    Ved Jærhuset på Norsk Folkemseum Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum