Konservator / førstekonservator med ansvar for bygdekultur

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum med store samlinger fra by- og bygdemiljø. I tillegg til Norsk Folkemuseum på Bygdøy omfatter stiftelsen også Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidvoll 1814.

Ved Kulturhistorisk seksjon ved  Norsk Folkemuseum er det ledig stilling som konservator/førstekonservator med tiltredelse 1. september 2017, eller etter avtale.


Arbeidsområde:

Konservatoren inngår i museets team av konservatorer som har ansvar for dokumentasjon, forskning og formidling av dagligliv og livsformer i Norge fra reformasjonen og fram til i dag. Konservatorens oppgaver vil fortrinnsvis være å videreutvikle museets arbeid med bygdekultur. I dette inngår den videre utviklingen av Friluftsmuseets avdeling «Landsbygda» i lys av nyere perspektiver på materiell kultur, og utforsking av brytningen mellom kontinuitet og endring fram mot det moderne samfunnet.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrasjon
 • Samlingsforvaltning
 • Forskning
 • Kunnskapsinnhenting 
 • Formidling av forskningsresultater.

Kvalifikasjoner:

 • Hovedfag/mastergrad i kultur- eller samfunnsfag
 • Autorisasjon som konservator NMF
 • Museumserfaring
 • Kompetanse på materiell kultur
 • Erfaring med ulike dokumentasjonsmetoder og feltarbeid
 • Bruk av kvalitativt kildemateriale til egen forskning

Personlige egenskaper:

 • Gode organisatoriske evner
 • Samarbeidsevner og evne til å motivere andre
 • Kan formidle kunnskap
 • Serviceinnstilling
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Søkere med relevant bakgrunn, men uten autorisasjon som konservator NMF, vil bli vurdert for tilsetting som konservatorstipendiat.

Vi kan tilby:

Et hyggelig arbeidsmiljø med gode og engasjerte kollegaer og en interessant arbeidsplass innen kulturfeltet.

For stillingene gjelder lønn etter avtale og 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Søknadsfrist: 28. april.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
​Seksjonsleder Morten Bing,
tlf: 40 02 35 40 .