Kulturhistorisk seksjon

Samlingsforvaltning, forskning, forskningsformidling, utstillingsproduksjon

Morten Bing

Seksjonsleder/førstekonservator NMF

Trond Bjorli

Førstekonservator NMF

Foto og visuell kultur

Karen Elle Gaup

Prosjektleder Bååstede

Tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale

Torgeir Kjos

Konservatorstipendiat

Museumshistorie, by- og embetsmannskultur

Monica Mørch

Konservator NMF

Bygdø Kongsgård, politisk historie

Leif Pareli

Konservator NMF

Samisk kultur

Kari-Anne Pedersen

Konservator NMF

Drakt og tekstil

Siv Ringdal

Førstekonservator

Bygdekultur Fra 1.11.2017

Geir Thomas Risåsen

Konservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur, julefeiring

Birte Sandvik

Konservator NMF

Nyere tid, Wessels gate 15, Enerhaugen, Gjenreisningshus fra Finnmark

Erika Ravne Scott

Førstekonservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur

Gjertrud Sæter

Førstekonservator, NMF

Farmasihistorisk museum

Kari Telste

Førstekonservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur

Utstillingsenheten

Mette Opsal

Utstillingprodusent

Produksjon og vedlikehold av utstillinger

Espen Revold

Snekker/prosjektleder

Gjensreisningshuset, utstillinger, innredninger

Cecilie Thue

Utstillingsarkitekt/prosjektleder