Kulturnatt

Etter mørkets frembrudd

En skummel vandring gjennom museets mørke kroker.

  • 20.00 Kulturnatt med skummel vandring i museets mørke kroker.

15. september : 20.00