Narvesenkiosken

– Nyhetsformidler og samlingspunkt

  • Narvesenkiosken på hjørnet Karl Johan
    1/1
    Lokalaviser til salgs i Narvesenkiosken på Karl Johans gate / Rosenkratz gate, 10. mai 2017. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Den 10. mai 2017 samlet Norsk Folkemuseum  inn ca. 50 aviser
– riksaviser, lokalaviser og utenlandske aviser. 

Samtidig dokumenterte vi gjennom fotografi og intervju denne dagen ved Narvesenkiosken på hjørnet av Karl Johans gate og Rosenkrantz gate sentralt i Oslo.


Resultatet av innsamlingen og dokumentasjonen vil bli presentert på Narvesenkiosken – «Tårnkiosken» – på Torget på museet. Slik vil museets kiosk bli et tidsvitne som viser papiravisens situasjon i 2017.

Narvesenkiosken har framstått som en av landets mest markante aviskiosker. Narvesenkiosken var lenge representert i alle byer og på de fleste jernbane­stasjoner i hele landet. Kioskene var et fast holdepunkt i bybildet. Der kunne folk få oppdateringer om hva som foregikk lokalt,.nasjonalt og i resten av verden. «Vinduet mot verden» har Narvesen­kioskene blitt kalt. Det var i Narvesen­kioskene man fikk kjøpt aviser fra hele verden, eller lokalaviser fra hele landet. Narvesenkioskene tiltrakk dem som oppsøkte et bredt omfang av nyheter, eller den ekstra innsikten man var ute etter.

Én etter én har Narvesenkiosker blitt lagt ned, og av de gamle originale kioskene som fortsatt er i drift finnes kun én igjen. Den står ved Spikersuppa på Karl Johans gate i Oslo. Her selges fremdeles aviser, ukeblader og kiosklitteratur, og er et vitne om det mangfoldet av nyheter og aviser som fremdeles trykkes, og at interessen for papiraviser fremdeles eksisterer. Allikevel, tall og undersøkelser har vist til at papiravisene har dramatiske nedganger. Spådommen er at vi etterhvert kun vil forholde oss til nyhetsinformasjon gjennom internett. Da vil aviskioskene stå igjen som et minne om det som en gang var en viktig arena for folket til å søke innsikt, kunnskap og opplysning.

Narvesenkiosken

  • Narvesenkiosk
    Narvensenkiosk – «Tårnkiosk» – i Elisenbergveien i Oslo.

Kiosken er tegnet av Jørgen Haslef Berner (1873‑1956), og var den første som Narvesens Kioskkompaniselv produserte for utplassering i Kristiania.

Kiosken består av et hovedrom, med to små rom på hver side, og store glassvinduer rundt hele kiosken. Opprinnelig var det ene rommet brukt til å kunne telefonere, det andre rommet var i utgangspunktet brukt til å skrive telegrammer, men dette viste seg å ikke være en suksess. I hovedrommet satt avisselgeren og ekspederte. Dette rommet har to luker, slik at den som arbeidet med salg kunne ekspedere fra to sider.