Ny avdelingsdirektør ved Norsk Maritimt Museum

Tove Wefald Pedersen er ansatt som ny avdelingsdirektør for Norsk Maritimt Museum, en avdeling i stiftelsen Norsk Folkemuseum.

  • ToveWefaldPedersen.jpg

Tove Wefald Pedersen er utdannet som Cand.philol, etnologi, og kommer fra stillingen som avdelingsleder for dokumentasjonsavdelingen i samme organisasjon. Etter fullført utdannelse i 1996 har hun vært leder for dokumentasjonsavdelingen på Maihaugen, rådgiver for kulturminneforvaltningen i Telemark fylkeskommune og avdelingsleder for utviklingsavdelingen i KulturIT. 

Det var 15 søkere til stillingen og etter en samlet gjennomgang ble fire kandidater kalt inn til intervju på bakgrunn av utdannelse, museums- og ledererfaring. Søkernes bakgrunn ble også vurdert opp mot de hovedutfordringer som vil møte Norsk Maritimt Museum i årene som kommer, bl.a. de store etterslep i alle deler av samlingsforvaltningen, som er en del av museets grunnvirksomhet.

Med Tove Wefald Pedersen som avdelingsdirektør for Norsk Maritimt Museum vil det være et godt grunnlag for å fortsette den positive utviklingen vi har hatt på Norsk Maritimt Museum de siste årene. Hun tiltrer stillingen som avdelingsdirektør 1. januar 2017.

Kontaktperson: Kommunikasjonsleder, Norsk Folkemuseum Paal Mork
tlf. 90198099, e-post: paal.mork@norskfolkemuseum.no