Reformasjonen

Vi vier denne søndagen til markeringen av Reformasjonens 500 år med åpning av en ny utstilling og et fyldig program.

 • Martin Luther detalj
  1/3
  Martin Luther 1483 - 1546.
 • Christian IIIs bibel
  2/3
  Kristian IIIs Bibel, trykket i København 1550. Den første fullstendige utgaven på dansk.
 • Kalk
  3/3
  Alterkalk fra Ringsaker kirke i Hedmark. Datert 1559. Haakom Michael Harris

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther sendte ut sine diskusjonsteser mot avlatspraksisen, noe som regnes som startpunktet for reformasjonen. I Norge regnes etter-reformatorisk tid fra 1. april i 1537, da den siste katolske erkebiskop forlot landet.

I forbindelse med 500-årsjubileet, åpner vi en ny utstilling om reformasjonen og inviterer til en programdag med:

11.30: Temavandring

i Friluftsmuseet. Hør eksperter fortelle om bygninger som viser reformasjonens spor i Norge. Vandringen starter i Gol stavkirke med før-reformatorisk musikk og avsluttes i utstillingen Norsk kirkekunst med etter-reformatorisk musikk.

12.30: Åpning av utstillingen Reformasjonen

Utstillingen tar opp tro, makt, utforming av kirkerommet og endringene i kristenlivet etter reformasjonen. Et utvalg unike gjenstander fra 1500-tallets protestantiske kirke.

 • Musikk ved Sverre Jensen, Øyonn Groven Myhren og Lars Henrik Johansen.
 • Innledning ved kunsthistoriker Marie Fongaard Seim.
 • Åpning ved dekan Aud Tønnessen, Det teologiske fakultet.
 • Prekestol
  1/3
  Prekestol. Fra Degernes (gamle) kirke i Østfold. Datert 1554. Haakon Michael Harrus / Norsk Folkemuseum
 • Døpefont
  2/3
  Døpefont Fra Tørdal (gamle) kirke i Telemark. Antakelig ca. 1600.. Fra Tørdal (gamle) kirke i Telemark. Antakelig ca. 1600. Haakon Michael Harrus
 • Altertavle
  3/3
  Altertavle (katekismetavle) Fra Heggen kirke i Buskerud. Datert 1595. Haakon Michael Harrus

«Tre ting har dere innenfor disse dørene som dere må ta særskilt godt vare på. Og var ikke de her inne, da kunne dere selv gjerne være ute: Det første er prekestolen, det andre døpefonten og det tredje er alteret.» 

– Peder Palladius’ visitasbok

Peder Palladius (1503-1560) var superintendent (biskop) i Sjællands Stift fra 1537.

13.30: Panelsamtale

om de endringene reformasjonen førte til i Norge. Hva betyr det for oss i dag?​

 • Olaf Aagedal, professor i kultursosiologi
 • Kristin Bliksrud Aavitsland, professor i middelalderkunst
 • Margun Sandal, sogneprest i Frogner menighet
 • Arne Bugge Amundsen, dekan ved Det humanistiske fakultet
 • Aud Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet leder panelet

Reformasjonen 500 år

 • 11.00 – 16.00 Utstillingsåpning og program

12. mars : 11.00 – 16.00