Utstillingsåpning Reformasjonen

Hva: Åpning av utstillingen Reformasjonen
Hvor: Norsk Folkemuseum
Når: 12. mars klokken 12.30. Program fra 11.30 – 14.30

  • Martin Luther detalj
    Martin Luther (1483-1546) startet reformasjonen.

I 2017 er det 500 år siden reformasjonen startet. Dette regnes som en av de største omveltningene i Europas historie. I utstillingen som åpner 12. mars forteller Norsk Folkemuseum hva som skjedde og hvilke konsekvenser det fikk for Norge. Utstillingen åpnes av Aud Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet. Temavandring og paneldebatt før og etter åpningen.

Utstillingen Reformasjonen  tar opp temaene tro, makt, utforming av kirkerommet og endringene i kristenlivet etter reformasjonen. Utstillingen består av et utvalg unike gjenstander fra den religiøse brytningstiden på 1500-tallet. Blant gjenstandene er bl.a. Christian IIIs bibel fra 1550, tekstaltertavle, prekestol og døpefont.

Temavandring og paneldebatt om reformasjonen

I forbindelse med utstillingen blir det en temavandring 12.mars klokken 11.30. Under vandringer i museet vil eksperter fortelle om bygninger som viser reformasjonens spor i Norge. Utstillingsåpningen klokken 12.30 ledsages av musikalske innslag ved Sverre Jensen, Øyonn Groven Myhren og Lars Henrik Johansen.

I panelsamtalen klokken 13.30 er hovedspørsmålet hva endringene i reformasjonen betyr for oss i dag. Samtalen blir ved Olaf Aagedal, professor i kultursosiologi, Kristin Bliksrud Aavitsland, professor i middelalderkunst, Margun Sandal, sogneprest i Frogner menighet og Arne Bugge Amundsen, dekan ved Det humanistiske fakultet. Aud Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet leder panelet.

Utstillingen Reformasjonen, skal sette reformasjonen inn i en teologisk, kunsthistorisk og samfunnsmessig sammenheng og vil fungere som en ny introduksjon til museets store samling av etter-reformatorisk kirkekunst. Dette er en viktig utstilling om et svært viktig tema sett i europeisk historisk perspektiv.  Og ikke minst i fra et norsk perspektiv. Vel møtt!

  • Brudekrone
    1/1
    Brudekrone med helgenfigurer. Antakelig laget i Bergen, ca. 1520 Bekroning fra slutten av 1600-tallet. Haakon Michael Harriss

Kontaktperson: 
Jon Ilseng 
Program- og kommunikasjonsrådgiver 
Tel.: (+47) 97 15 88 06
e-post: jon.ilseng@norskfolkemuseum.no