Selskapslokaler

Gjestestuene er Norsk Folkemuseums flotte selskapslokaler. Disse leies ut med full servering til selskaper, møter og konferanser. Dette kan suppleres med besøk i museet og kulturinnslag.

  • Norsk Folkemuseums gjestestuer, Festsalen
    1/1
    Festsalen, Gjestestuene på Norsk Folkemuseums. Nadia Norskott