Stall fra Heimtveiten

Stall fra Heimtveiten i Bykle i Setesdal gjenoppføres nå i Friluftsmuseet. Prosjektet vil ferdigstille Setesdalstunet og gi kunnskap om lokal byggeskikk og håndverksteknikker.

Gjenoppføring av Stall fra Heimtveiten i Setesdalstunet

Norsk Folkemuseum er i gang med å oppføre denne stallen fra Bykle i Setesdal. Bygningen vil gjøre Setesdalstunet ved museet komplett. Setesdalstunet er et rekketun med to bruk innenfor samme gård. Her er det to av alt; bare ikke stallen. Arkitekt Arne Berg samlet inn stallen en gang på 1960-tallet, og den har siden vært lagret på «tomta», eller folkemuseets bakgård i påvente av å gjenoppføres.

  • Heimtveiten
    1/1
    Oppmålingstegning av stallen fra Heimtveiten. ArneBerg
  • 1/1