Tidligere utstillinger

En oversikt over Norsk Folkemuseums temautstillinger fra 1993 til 2016.

2016

I 2016 ble det satset på utvikling i Friluftsmuseet (Setesdal 1739) og derfor ble det ikke åpnet noen temautstilling.

Temautstillinger 2007 – 2014