Formidlingen av samisk kultur

UNESCO-støttet prosjekt i Friluftsmuseet

  • Norsk_logo_UNESCO_SVART_SKRIFT_norsk_og_engelsk.jpg

Det har lenge vært et ønske om å bedre formidlingen av samisk kultur i Friluftsmuseet. Nå har museet fått støtte fra UNESCO som gjør det mulig å prøve ut nye metoder i formidling av immateriell kulturarv på Sameplassen.  Tiltak som vil bli gjennomført i løpet av sommersesongen 2017 omfatter blant annet en periode med bemanning, helst av noen med samisk kulturkompetanse, med kombinasjon av muntlig formidling og demonstrasjon av aktiviteter som matlaging og husflidsproduksjon. I tillegg skal det foretas oppgradering av uteanlegget, med gamme, lavvo og omgivelser. Prosjektet skal avsluttes med en workshop som oppsummerer erfaringene og trekker opp noen forslag til videreføring. Formålet er at dette skal være til nytte både for Norsk Folkemuseum og andre museer som også har samiske friluftsanlegg.

  • Sameplassen2.JPG