Formidlingen av samisk kultur

UNESCO-støttet prosjekt i Friluftsmuseet

I dagene 10. – 24. juli er Sameplassen i friluftsmuseet bemannet med en samisk formidler, Åsa-Márgget Anti, som forteller om samisk kultur, demonstrerer husflid, har ild i ildstedet og byr besøkende på en kopp kaffe mens de hører henne fortelle og joike. Hun har også med seg sin hund, Guvdde, som gjør stor lykke særlig hos barna. Dette tiltaket er gjort mulig fordi museet har fått støtte fra den norske UNESCO-kommisjonen til et prosjekt med å utvikle metoder for formidling av samisk immateriell kulturarv. Erfaringene etter dette og andre tiltak skal oppsummeres i en rapport til UNESCO, som vi håper vil føre til støtte også neste år.

  • Norsk_logo_UNESCO_SVART_SKRIFT_norsk_og_engelsk.jpg

Det har lenge vært et ønske om å bedre formidlingen av samisk kultur i Friluftsmuseet. Nå har museet fått støtte fra UNESCO som gjør det mulig å prøve ut nye metoder i formidling av immateriell kulturarv på Sameplassen.  Tiltak som vil bli gjennomført i løpet av sommersesongen 2017 omfatter blant annet en periode med bemanning, helst av noen med samisk kulturkompetanse, med kombinasjon av muntlig formidling og demonstrasjon av aktiviteter som matlaging og husflidsproduksjon. I tillegg skal det foretas oppgradering av uteanlegget, med gamme, lavvo og omgivelser. Prosjektet skal avsluttes med en workshop som oppsummerer erfaringene og trekker opp noen forslag til videreføring. Formålet er at dette skal være til nytte både for Norsk Folkemuseum og andre museer som også har samiske friluftsanlegg.

  • Sameplassen2.JPG