Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Elisabeth Grændsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Nora Auen

HR-konsulent (vikariat)

Anne-Marit Borthen

Økonomikonsulent

Fakturering, bokføring, oppgjør av salg

Nina Haraldsen

Lønningsansvarlig

Lønn, personalsaker, pensjon og WinTid superbruker

Helga Nordhaug

Administrasjonskonsulent

Systemansvarlig m. opplæring i WinTid, sekretær og regnskapsfører for Norsk Folkemuseums Venner, Norsk Farmasihistorisk Museum og Unni og Ragnar Mørks legat. Øvrige adm.oppgaver

Kjell Bjarne Orset

Seniorrådgiver økonomi

Generelle oppgaver innenfor regnskap. Ansvar for budsjett og årsoppgjør

Geir Stensrød

Seniorrådgiver

Marija Yri

HR-konsulent (permisjon)

Personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, HMS og vernerunder

Kundesenter for Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Arild Dahl Naguib-Eriksen

Kundemedarbeider

Wendy Alice Hoving

Kundemedarbeider

Museumsbutikken Folkemuseet

Charlotte Staaland

Butikkansvarlig Norsk Folkemuseum

Ansvar for innkjøp og drift av museumsbutikken på Norsk Folkemuseum

Marianne Preus Jacobsen

Butikkansvarlig Norsk Maritimt Museum