Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Elisabeth Grændsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Anne-Marit Borthen

Økonomikonsulent

Fakturering, bokføring, oppgjør av salg

Cathrine Lerdhlal Kringler

Lønnsmedarbeider

Geir Stensrød

Seniorrådgiver

Personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, IT-drift, telefoni og forsikringer

Helga Nordhaug

Administrasjonskonsulent

Systemansvarlig m. opplæring i WinTid, sekretær og regnskapsfører for Norsk Folkemuseums Venner, Norsk Farmasihistorisk Museum og Unni og Ragnar Mørks legat. Øvrige adm.oppgaver

Kjell Bjarne Orset

Seniorrådgiver økonomi

Generelle oppgaver innenfor regnskap. Ansvar for budsjett og årsoppgjør

Marija Yri

HR-konsulent

Personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, HMS og vernerunder

Nina Haraldsen

Lønningsansvarlig

Lønn, personalsaker, pensjon og WinTid superbruker

Kundesenter for Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Arild Dahl Naguib-Eriksen

Kundemedarbeider

Wendy Alice Hoving

Kundemedarbeider

Museumsbutikken Folkemuseet

Charlotte Staaland

Butikkansvarlig Norsk Folkemuseum

Ansvar for innkjøp og drift av museumsbutikken på Norsk Folkemuseum