Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Elisabeth Grændsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Annette Bjarøy

Resepsjonist

Anne-Marit Borthen

Økonomikonsulent

Fakturering, bokføring, oppgjør av salg

Nina Haraldsen

Lønningsansvarlig

Lønn, personalsaker, pensjon og WinTid superbruker

Helga Nordhaug

Administrasjonskonsulent

Systemansvarlig m. opplæring i WinTid, sekretær og regnskapsfører for Norsk Folkemuseums Venner, Norsk Farmasihistorisk Museum og Unni og Ragnar Mørks legat. Øvrige adm.oppgaver

Kjell Bjarne Orset

Seniorrådgiver økonomi

Generelle oppgaver innenfor regnskap. Ansvar for budsjett og årsoppgjør

Bente Pran

Økonomikonsulent

Inngående fakturaer, bokføring m.m.

Geir Stensrød

Seniorrådgiver

Marija Yri

HR-konsulent

Personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, HMS og vernerunder

Museumsbutikken Folkemuseet

Charlotte Staaland

Butikkansvarlig Norsk Folkemuseum

Ansvar for innkjøp og drift av museumsbutikken på Norsk Folkemuseum

Museumsbutikken Norsk Maritimt Museum

Marianne Preus Jacobsen

Butikkansvarlig Norsk Maritimr Museum