Hopp til hovedinnhold

1975- 1989: Digitalisering og nye utstillinger

Halvard Bjørkvik blir museets direktør

I 1975 ble historikeren Halvard Bjørkvik (f. 1924) ansatt som museets nye leder. Bjørkvik hadde vært dosent i historie ved Norges lærerhøgskole i Trondheim og hadde tidligere arbeidet med middelalderhistorie og gards- og grannesamfunnet.

 • Vognkavalkaden, september 1975. Vognen Victoria (<Dobbelt - Victoria>), NF. 322-48 foran Chrystiegården. Fra venstre: Halvard Bjørkvik, Erling Skaug, Anne Kjellberg og Trond Gjerdi.
  1/1
  Vognparade foran Chrystiegården i 1975. Til venstre museets nye direktør Halvard Bjørkvik Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013421155

Utviklingen av digitale kataloger

 • Jon Birger Østby med museets nyinnkjøpte datautstyr i 1984. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Det var mens Halvard Bjørkvik var direktør at Norsk Folkemuseum fikk en sentral rolle i utviklingen av digitale kataloger for de kulturhistoriske museene i Norge.

I 1982 fikk museet 250 000 kroner fra NAVF til innkjøp av utstyr, en datamaskin med fire terminaler som delte en harddisk på 8 MB – digitaliseringen av samlingen var kommet i gang.

«Den norske samlingen»

I Bjørkviks periode som museets direktør ble ca. 7500 gjenstander – store deler av «Den norske samlingen» fra Nordiska museet i Stockholm – overført til Norsk Folkemuseum. Dette var gjenstander som var samlet inn i Norge på slutten av 1800-tallet til Nordiska museet på initiativ av dets grunnlegger Artur Hazelius. 

Gjenstandene som ble returnert omfattet rosemaling og treskurd, mangletrær, kister, skap, sleder og seletøy, lysestaker og fat – alt fra snusdåser til senger. Samlingen ble overført som et langtids depositum.

Feltarbeid i Budalen

På 1980-tallet hadde museets innsamling og dokumentasjon blitt mer og mer konsentrert om Oslo og nærliggende områder på Østlandet. Museet ønsket derfor å gjennomføre et prosjekt i en annen del av landet. Vanligvis hadde museets ansatte reist alene eller et par sammen på feltarbeid. Men sommeren 1987 ville man forsøke å reise flere sammen. På den måten kunne man samarbeide om forberedelse og gjennomføring, og lettere søke råd hos hverandre både under innsamling og under bearbeiding av materialet.

90 år og høstmarked

I anledning Folkemuseets 90-års jubileum i 1984 ville museet ta opp igjen å holde markedsdager slik det hadde vært på 1920-tallet. Hensikten var «å skape aktivitet og blest om museet og skaffe ekstra inntekter». Høstmarkedene ble gjentatt de tre neste årene.

Mange verdifulle saker loddes ut, sier museumsdirektør Halvard Bjørkvik til Arbeiderbladet. Mye fint å ønske seg både for store og små. Museumsdirektøren sjøl har bare ett ønske - penger til å gjennomføre byggeplanene så museet får plass til de 16.000 gjenstdanden som skal overføres fra Nordiska Museet i Stockholm.  

Administrasjon- og utstillingsbygg

 • Vognremissen på Norsk Folkemuseum, desember 1989.
  Museets nye utstillingsbygning «Vognremissen» (Arkitektkontoret Telje-Torp-Aasen). Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013446935

I 1977 ble det åpnet nytt særutstillings­lokale i første etasje i «C-bygg», med inngang fra passasjen ut til Frilufts­museet. 

I 1979 ble administrasjonbygningen påbygd en tredje etasje med nye lokaler for bibliotek og bildesamling. Det lå i planen at også bygningen på den andre siden av Bergensporten skulle påbygges, men dette ble ikke realisert.

I 1986 åpnet et nytt serveringssted på museet – «Torgkafeen». Dette ble en kombinert ute- og innekafé med utsikt mot Telemarkstunet og mot Chrystiegården i Gamlebyen.

I 1988 åpnet utstillings­bygningen «Vognremissen».

Friluftsmuseet

 • Rød skolestue med gress på taket.
  Skolestue fra Natås, Lindås, Hordaland Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Skolestua og Rødfyllgata 12

I løpet av 1980-tallet gikk arbeidet videre med flere bygninger i Friluftsmuseet. Det gjaldt den lille skolestua fra 1860-årene fra Natås i Hordaland, som var ferdig oppført i 1976. Arbeidet med lagerbygningen fra Rødfyllgata 12 i Vaterland i Oslo var satt i gang I 1981. Her hadde «Arbeidsløses kafé» holdt til på 1930-tallet, og når den sto ferdig i 1994 skulle «Museums­håndverkerne» (bl.a. sølvsmed og pottemaker) rykke inn.

 • Collettgården, Kirkegata 15
  Collettgården fra Kirkegata 15 i Oslo. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

I 1985 var et forstadshus fra Enebakkveien 16 oppført på museet. Huset har både vært bolig og forsamlingshus, men blir på museet brukt til kontorer.

Nytt snekkerverksted

Museets nye snekkerverksted sto ferdig samme år. Fasaden mot Gamlebyen var kopi av et lavt mursteinshus i Sagveien 10 og verksteds­bygningen var sammenbygd med huset fra Enebakkveien 16.

Bedehuset og Collettgården

Arbeidet med gjenoppførelse av bedehuset «Bethlehem» fra Hinna på Jæren ble påbegynt (ferdig oppført 1992). Den store og staselige «Collettgården» fra Kirkegata 15 – en gang en av Christianias mest fornemme boliger – ble endelig ferdig gjenoppført. Her fikk museet nå konsert- og foredragssal og representasjonslokaler. Det ble også i noen år utstilt to kunstsamlinger i gården, Ludvig Ravensbergs (fra 1979) og Amaldus Nielsens (fra 1983).