1980-tallet – år for år

1980

 • Dagbladet 1980 (Foto/Photo)

Alexander Kielland ulykken

Den 27. mars
blåste det sterk storm på Ekofisk.
med ti meter høye bølger.
Ved halv sjutiden om kvelden
krenget boligplattformen
Alexander Kielland plutselig og veltet.
Et stag hadde brukket, et ben ga etter
og 123 mennesker omkom.
Alexander Kielland-ulykken
var katastrofen som ikke skulle kunne hende,
Norges verste arbeidsulykke noensinne.

1981

 • Dagbladet 1981 (Foto/Photo)

Kvinnelig statsminister

4. februar utnevnes Gro harlem Brundtland
til Norges første kvinnelige statsminister.
i april ble hun partileder etter Reiulf Steen.
Arbeiderpartiet tapte valget i september
og ble avløst av en borgerlig regjering
ledet av Kåre Willoch.
Gro ble statsminister på ny i 1986.

1982

 • VG 1982 (Foto/Photo)

Falklandskrigen

I2. april invaderer Argentina Falklandsøyene
med fly, panservogner og 800 mann.
Da Argentina nektet å følge FN’s pålegg
om å forlate øygruppa,
angrep England med 27000 soldater.
Krigen ble ført til sjøs og i luften,
senere på land, mann mot mann.
Over 900 soldater omkom i kampene.
De argentinske styrkene overga seg 14. juni.

1983

 • VG 1983 (Foto/Photo)

AIDS

I 1983 dør de to første nordmenn av AIDS.
13 andre registreres som smittet.
Den gang ble tre grupper regnet som utsatt,
sprøytenarkomane, homofile og blødere.
Store informasjonskampanjer ble satt i gang.
Den nye «epidemien» skremte mange.

1984

 • Dagbladet 1984 (Foto/Photo)

Arne Treholt

20. januar blir Arne Treholt
anholdt på Fornebu,
mistenkt for spionasje
til fordel for Irak og Sovjetunionen.
Året etter ble han dømt til 20 års fengsel.
Han ble benådet i 1992 av helsemessige årsaker.
Treholt har hele tiden erklært sin uskyld.

1985

 • VG 1985 (Foto/Photo)

La det swinge ...

Fra en radio strømmer gamle melodier
Og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer
Er det bare drøm og fantasier
Når jeg føler at det swinger mer og mer?
La det swinge! La det rock’n’roll!
La det swinge til du mister all kontroll
– Oh - hai – ho
La det swinge! La det rock’n’roll!
Er det bare drøm og fantasier?
Nei, Norge og Bobbysocks
vinner virkelig Melodi Grand Prix!
Norge våknet opp og spør seg hva som skjer…

1986

 • VG 1986 (Foto/Photo)

Tsjernobylulykken

26. april eksploderte en reaktor
på kjernekraftverket i Tsjernobyl.
Skyer av radioaktivt nedfall drev inn over Norge.
Sopp, bær, viltkjøtt og kjøtt
fra sau på fjellbeite
ble radioaktive.
Nedforing og Bequerel
blir nye begreper i språket vårt.

1987

 • VG 1987 (Foto/Photo)

Krakket på New York-børsen

Mandag 19. oktober
stuper New York-børsen 23 %.
Dagen har i etterkant blitt kalt
«Black Monday».
En katastrofe blir avverget
ved at den amerikanske sentralbanken
gir bankene kreditt, slik at de kan hamstre aksjene
som selges av overnervøse småaksjonærer.

1988

 • VG 1988 (Foto/Photo)

Glasnost

I oktober velges Mikhail Gorbatsjov
til sovjetisk president.
Siden 1985 hadde han vært
generalsekretær i kommunistpartiet
og gjennomført omfattende politiske reformer.
Glasnost (åpenhet) og perestrojka (omstrukturering)
ble nye begreper for hele verden.
Hans politikk fikk slutt på Den Kalde Krigen
og førte senere til Sovjetunionens oppløsning.
Europa skulle aldri bli det samme.

1989

 • Dagbladet 1989 (Foto/Photo)

Berlinmuren faller

9. november opphever myndighetene i DDR
reiseforbudet for DDR-borgere.
Samme kveld samlet tusener av
østberlinere seg langs muren.
Grenseovergangene ble åpnet
og folk strømmet over grensen mot vest.
Den påfølgende rivning av store deler av muren
er senere blitt et symbol på jernteppets fall.