Anne Kristin mener

Anne Kristin Moe er kulturhistoriker (etnolog), tidligere konservator for eldre bygdekultur på Norsk Folkemuseum og nå direktør på Nordfjord folkemuseum.