By og Bygd 38: 2004

Museum i friluft

Redaktører: Trond Bjorli, Inger Jensen og Espen Johnsen

  • By og bygd 38
By og bygd 38 – 2004 - Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseums Friluftsmuseum er en av Østlandets største turistatraksjoner. Det oppfattes av mange utenlandske besøkende som et Norge i miniatyr, mens mange nord­menn ser på Friluftsmuseet som en trygg, uforanderlig og viktig del av sin kulturarv.

Antologien setter denne museumsmodellen under lupen. Her reises spørsmål som: Hva betyr Friluftsmuseet for nordmenn idag? Ville større variasjon i formidlingen appellert tiI flere undergrupper i samfunnet? Bør innvandreres kultur synliggjøres i Frilufts­museet? Hva med den nære fortid, med drabantbyer, kjøpesentre, hytteliv og fritids­kultur? Problemstillingene drøftes i et innenfraperspektiv av medarbeidere ved Norges største kulturhistoriske museum.

Friluftsmuseet tas opp fra en rekke ulike synsvinkler: Bygningshistorisk, pedagogisk, markedsmessig, med utgangspunkt i den flerkulturelle virkelighet som kjennetegner Norge i dag, og ikke minst ut fra et museo­logisk ståsted.

By og bygd 38 – 2004 - Norsk Folkemuseum

INNLEDNING
Museum i friluft
Trond Bjorli, Inger Jensen og Espen Johnsen

HISTORIE OG PRAKSIS
Fra stue til gårdstun
Hans Aalls friluftsmuseum 1898 – 1946
Trond Bjorli

En gamme blant nasjonalskattene
Om samenes skiftende plass ved Norsk Folkemuseum
Leif Pareli

Antikvarisk bygningsvern
Eksempler på ideologi, praksis og formidling ved Norsk Folkemuseum
Mogens With

VARE OG MUSEUM
Mellom konservering og konsum
Nye tider og nye utfordringer for museenes verdigrunnlag og målsetning
Gjertrud Sæter

Friluftsmuseet som merkevare
Paal Mork

FORMIDLING OG UTSTILLING
«Hjem» på museum
Refleksjon rundt innredninger i et friluftsmuseum
Morten Bing

Friluftsmuseets formidling av samfunnets forteljingar
Behovet for ein overordna ideplan.
Kari Bjørg Vold Halvorsen

«It’s all the same.»
Marit Berg

SAMTID OG FRAMTID
Moské på Norsk Folkemuseum?
Liv Hilde Boe

Friluftsmuseet – fortidsromantikk eller samtidsrealisme?
Samtida inn i Friluftsmuseet
Inger Jensen