Hopp til hovedinnhold

By og Bygd 40: 2007

Bruk kast – og bruk igjen

Redaktører: Kari-Anne Pedersen, Kari Telste og Morten Bing

  • Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
By og bygd 40 – 2007 - Norsk Folkemuseum

Bruk og kast, forbrukersamfunnet, overflodssamfunnet er karakteristikker av vår samtid. Hva skjer med alt vi kjøper, bruker og forbruker, forkaster og kaster? Ingen ting forsvinner var tittelen på en utstilling som åpnet våren 2007 på Norsk Folkemuseum. I samarbeid med Fretex, som feiret hundreårsjubileum i 2005, ville Folkemuseet rette oppmerksomheten mot temaene bruk – forbruk – gjenbruk og sette dem inn i en historisk sammenheng.

I dette nummeret av By og bygd har vi invitert elleve forfattere til å reflektere over hvordan folks forhold til ting har endret seg. Ting kan i dag endre betydning på kort tid. Det som var moderne for et halvt år siden, har nå mistet enhver sosial eksistensberettigelse. De tingene som ingen ville kjøpe på loppemarked for noen få år siden, blir nå trukket fram som tidløse design-ikoner. Klær og andre ting som kastes, kan bli som nye på Fretex. En av artiklene handler spesifikt om forbruk, nærmere bestemt om kunnskapsgrunnlaget for framveksten av forbrukersamfunnet på 1900-tallet. De øvrige forfatterne har valgt å legge hovedvekten på gjenbruk. Gjenbruk kan imidlertid ikke ses uavhengig av bruk og forbruk.