By og Bygd 41: 2008

Tradisjon og fornyelse
Festskrift til Liv Hilde Boe

Redaktører: Trond Bjorli, Inger Jensen og Kari Telste

  • By og bygd 41

Det historiske museets rolle i et nøtteskall er å presentere fortellinger om fortiden for samtiden med en fremtidshorisont. Dette nummer av By og bygd setter søkelyset på museets utfordringer i dag. 

Disse er av flere slag. Noen synes å mene at museet er en medieform fra en forgangen tid, og med liten relevans i dagens samfunn. Andre peker på at det historiske museet er belastet med nasjonalistiske overtoner og derfor er dårlig rustet til å møte det flerkulturelle samfunns utfordringer. 

I dette festskriftet til tidligere direktør og sjefskonservator Liv Hilde Boe, tar en rekke forfattere opp det kulturhistoriske museets utfordringer. Artiklene tar for seg temaer som fotografi og museum, museer som kunnskapsprodusenter, museumsforvaltning og –profesjonalisering, barn på museum og museet i det flerkulturelle samfunn.

INNHOLD

FORORD
Olav Aaraas
 TRADISJON OG FORNYELSE - INNLEDNING
Trond Bjorli, Inger Jensen, Kari Taste

TEMA I - FOTOGRAFI 0G MUSEUM
FOTOBEVARING OG MUSEUMUTBYGNING
Trond Bjorli
FOTOGRAFIETS UTVIDETE FELT
Jonas Ekeberg .

TEMA 2 - MUSEET SOM FORSKNINGSINSTITUSJON
GJENSTAND OG TEKST
Ragnar Pedersen
KUNNSKAP OG OPPLEVELSE 
Kari Telste

TEMA 3 - MUSEUMSFORVALTNING OG PROFESJONALISERING
BYGNINGENS MØNSTER
Terje Planke
BRENNPUNKT MUSEUM
Inger Jensen

TEMA 4 - BARN PA MUSEUM
HISTORISK FERIESKOLE
Marit Berg
FØR OG ETTER POTETEN
Erika Ravne Scott

TEMA 5 - ET FLERKULTURELT MUSEUM
NORSK FOLKEMUSEUM — FOLKETS MUSEUM?
Kristin Gaukstad
ET FLERKULTURELT MUSEUM - FOR OG OM HVEM? 
Thomas Michael Walle
NÅR TRADISJONEN IKKE LENGER ANBEFALER SEG SELV
Thomas Hylland Eriksen
SAMMENSATTE MUSEER FOR ET SAMMENSATT SAMFUNN? 
Knut Kjeldstadli

MENNESKE OG MUSEUM
BULLDOZER MED VARMT HJERTE
Janike Sverdrup Ugelstad
BIBLIOGRAFI — LIV HILDE BOE
Tone Odden