By og Bygd 47 – 2018

Immateriell kulturarv på museum

Redaktører: Terje Planke, Anne Kristin Moe og Thomas Walle.

Det er over ti år siden UNESCO-konvensjonen om den immaterielle kulturarven ble ratifisert, og vern av den er blitt en del av museenes samfunnsoppdrag. I denne boka ser vi nærmere på hvordan dette oppdraget håndteres ved ulike norske museer. Vi møter danseformidling og folkemusikk i skjæringspunktet mellom tradisjonsutøvere, arkiver og publikum. Vi blir med på å gjenopplive en marginal kulturtradisjon og får vite hvordan vern av historiske hageplanter bidrar til biologisk mangfold. 

Har konvensjonen så ført til fornying, eller har den bidratt til å forsterke en praksis som alltid har ligget i kjernen av det museene har drevet med? Et fellestrekk ved alle bidragene er at de tydeliggjør museenes plassering i grenselandet av UNESCO-konvensjonens nedslagsfelt. Samtidig brukes konvensjonen som et argument for den praksisen museene fører.

Innhold

Immateriell kulturarv på museum
Terje Planke, Anne Kristin Moe Og Thomas Walle

Danseformidling på museum — et interaktivt møte mellom arkivmateriale, tradisjonsutøvere og publikum
Tone Honningsvåg Erlien, Hanna Mellemsether, Lars Erik Brustad Melhus, Marit Stranden

Rømmekolle revival: gjenoppliving av en gammel kulturtradisjon i et flerkulturelt samfunn
Kaisa Johanna Maliniemi

Pionen på Hvam. Kildepluralitet og immateriell kulturarv
Mari Marstein

Levande kulturarv på museum
Sveinung Søyland Moen