Bilder av hjem – bilder av skikk

Det er nødvendig å ha en bevist holdning til hva vi kan lese ut av fotografiene: Når og hvor er bildet tatt, av hvem og hvorfor?

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Under arbeidet med innredningen av leilighetene i «OBOS-gården – Wessels gate 15» har fotografier vært en viktig kilde

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Det første spørsmålet en må stille seg ved vurderingen av en kilde, er kildeskaperens intensjoner. Dette er særlig viktig når kilden er en beretning og ikke bare en levning, og ikke minst relevant for vurdering av fotografier som kilde. Det har derfor vært nødvendig å ha en bevist holdning til hva vi kan lese ut av fotografiene: Når og hvor er bildet tatt, av hvem og hvorfor?

Bilder av hjem

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

«Vaskekonen Gunda Eriksens hjem – 1950» i Wessels gate 15 inneholder autentiske gjenstander fra hjemmet hennes i Holmengata 5 i Vika, tatt inn til museet i 1957, Likevel har fotografier vært nødvendige for å rekonstruere dette hjemmet. Fjorten fotografier, tatt av museets fotograf, viser et fraflyttet hjem. Her er ingen mennesker. Bildene er tatt for å vise gjenstandene og hvordan de inngår i innredningen.

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Under arbeidet med «Ein norsk heim i ei ny tid – 1905» hadde vi stor nytte av en fotosamling vi fikk inn til museet. Det var bilder tatt av den unge presten og amatørfotografen Gabriel W. Kielland i 1908 med kona Anna som modell i hjemmet deres i Bergstien 55 i Drammen. Kielland var en dyktig fotograf med et talent for å komponere et bilde. Selv om interiørene er bakgrunn og ikke er hovedmotiv, er de likevel en god kilde til innredningsideal anno 1908.

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Da vi skulle innrede «Teak, TV og tenåringer – 1965» ønsket vi et bredt kildegrunnlag og samlet inn fotografier fra private hjem tatt på 1950- og 60-tallet. Vi fikk inn både amatørbilder, en profesjonell fotografs dokumentasjon av eget hjem og ikke minst fotografier tatt i 1964 av det danske tidsskrift «Boligen» hjemme hos en drabantbyfamilie i Havreveien 49 på Manglerud.

 • Gunda Eriksens spisestue i Holmengata 5 i Oslo. 1957.
  1/4
  Gunda Eriksens spisestue i Holmengata 5 i Oslo. 1957. Bergljot Sinding / Norsk Folkemuseum
 • Kvinne grer segpå soveværelse, 1905
  2/4
  Anna Kielland på soverommet, Drammen, 1908. Gabriel W. Kielland / Norsk Folkemuseum
 • Tove Kvalstad og Ola Ulsets stue i Wessels gate 15, 1979
  3/4
  Tove Kvalstad og Ola Ulsets stue i Wessels gate 15, 1979 Jan Larssen. / Bonyttarkivet/Norsk Folkemuseum
 • Familien Hannevik i stua i Havreveien 49 på Manglerud, 1964.
  4/4
  Familien Hannevik i stua i Havreveien 49 på Manglerud, 1964. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Bilder av skikk

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Uavhengig av om fotografiet er tatt for å fryse et minne, er resultat av ulike former for dokumentasjon, tatt for å publiseres som reportasje eller i forbindelse med boligsalg – uavhengig av om fotografen er profesjonell eller amatør, vil ofte presentasjonen av hjemmet være et resultat av en «styling».

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Fotografier av hjem er derfor også bilder av skikk: Mennesker og ting arrangeres på en måte som både forvandler hjemmet til et fotoatelier, og som samtidig presenterer hjemmet som familielivets fysiske manifestasjon. Bildet viser hjemmet og familien slik det bør være, ikke nødvendigvis slik det er til daglig. Fordi fotografen har en intensjon med bilde er det eksplisitt et uttrykk for hjemideologi, men fordi bildet også har detaljer som er implisitt, avspeiler det også både boskikk og individuell praksis.  

Bilder av hjem – bilder av skikk - Norsk Folkemuseum

Fotografier av hjem er følge av en bevisst handling. Hva som er fotografert, hva som ikke er fotografert, hvordan det er fotografert og hvordan det ikke er fotografert, er resultat av en konvensjon for hvordan hjem skal se ut og avbildes. Fotografier er derfor et bilde ikke bare av skikk, men også et bilde av ideal. Fotografier av hjem er også levning etter en praksis. Å fotografere hjem eller familien i hjemmet er derfor også et uttrykk for en hjem- og familieideologi.