Fjøs og løe fra Bonesøyen

Plass under gården Bones, Midtre Gauldal
Bygningsnummer 058 og 059

 • Løe
  1/2
  Løe fra Bonesøyen Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • Fjøs
  2/2
  Fjøs fra Bonesøyen Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Bonesøyen var en av mange humannsplasser under gården Bones. Fjøset er todelt. Innenfor fôrrommet, «skjælet», ligger båser for fyr og småfe. På baksiden er det kjørebru til høylemmen. 

Løa er en såkalt «enkeltløe», med ett «stål» eller «logolv» der kornet ble oppbevart før treskingen. Til høyre ligger treskelåven med kjørebru. Under stålet er det «vedskjæle» med bordvegger der veden kunne ligge urørt. 

Overført til museet 1950, oppført 1951.

 • 058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen
  1/2
  058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen
 • 058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen
  2/2
  058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen