Bygningene

Norsk Folkemuseums samling omfatter ca. 150 bygninger som er oppstilt i Friluftsmuseets tre deler, Landsbygda (fra 1898), Gamlebyen (fra 1915) og Kong Oscar IIs Samling (innlemmet 1907).

Nyhet!

Alle bygningene er flyttet til museet fra ulike deler av landet. Noen få er kopier av eksisterende bygninger som står andre steder. Noen bygninger er ikke satt opp, men i magasin.

Husene i Norsk Folkemuseums friluftsmuseum skal spenne fra helhetlige konstruksjoner hvor hver minste detalj er på plass og det i stor grad brukes autentiske gjenstander, til levendegjørings- og aktivitetsarenaer hvor interaktiv opplevelse er viktigere enn de enkelte tingenes historiske autentisitet og til utstillinger som med ulike virkemidler setter gjenstander inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Bygningene vil være innredet ut i fra ulike prinsipper. Noen vil være detaljerte interiørutstillinger med innsyn, men begrenset adgang for besøkende. I andre hus vil publikum ha adgang og bli tatt i mot av tunverter, mens noen bygninger vil være utstyrt med rekvisitter og være beregnet for levendegjøring og aktiviteter

Ansvar for vedlikehold av bygningene ligger i Bygningsantikvarisk seksjon, ansvar for interiørene i Kulturhistorisk seksjon og Konserveringsavdelingen.