Erika Ravne Scott

Førstekonservator

Erika Ravne Scott - Norsk Folkemuseum

Telefon: 40 02 35 45
E-post: erika.ravne.scott@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Cand.philol.

Hovedfag i etnologi
Universitet i Oslo 1999

Hovedfagsoppgave
Fødselsdagsselskap for barn – ritual og praksis: en studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-årene.

Ph.d.

Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2008

Doktoravhandling
Bursdag! En samtidsstudie av fødselsdagsselskapet som rituell handling.

Arbeidsområde

Borgerskaps- og embetsmannskultur 
Barndom

Prosjekt