Hopp til hovedinnhold

Forskere

Det vitenskapelige personalet ved Norsk Folkemuseum har bakgrunn fra fag som etnologi, folkloristikk, kulturhistorie, sosialantropologi, sosiologi, historie og kunsthistorie. De fleste har autorisasjon som konservatorer/førstekonservatorer NMF.

Autorisasjon som Konservator NMF tildeles av Norges museumsforbund og krever magistergrad, hovedfag eller mastergrad, samt 2-3 vitenskaplige artikler vurdert av Museumsforbundets faglige utvalg – samt minimum to år museumserfaring.

Førstekonservator krever doktorgrad eller tilsvarende vitenskaplig kompetanse.

Avdeling Norsk Folkemuseum

Forskere i fellesavdelingene