Hardingfele

  • NF.05534-003 (Foto/Photo)
    Torleiv Bolstad spiller hardingfele, 1956. Norsk Folkemuseum

Strykeinstrumenter - fidla og gigja - har vært kjent i Norge alt i middelalderen, men nøyaktig hvordan de så ut er usikkert. 

Fela ble introdusert i landet i siste halvdel av 1600-åra, og ble snart vanlig på bygdene. 

Det er mulig de første hardingfelene ble laget alt på midten av 1600-tallet, men etter tradisjonen skal hardingfelas historie ha begynt i Hardanger med felemakeren Isak Nilsen Botnen som levde fra 1663 til 1757, og sønnen hans, Trond Flatabø. 

Men det er i Telemark vi finner 1800-tallets store felemakerne. Mest navngjetne er brødrene Erik Johnsen Helland og Eiliv Johnsen Steintjønndalen.

Hardingfela har fire overstrenger og 4–5 underliggende resonansstrenger. Fela er rikt dekorert. Stolen som er flatere enn på en vanlig fiolin og fingerbrettet er mønstret.