Inger Jensen

Avdelingsdirektør
Leder for Norsk Folkemuseum

Inger Jensen - Norsk Folkemuseum

E-post: inger.jensen@norskfolkemuseum.no
Tlf: 48 12 95 81


Utdannelse

Mag.art

Magistergrad i etnologi
Universitetet i Oslo 1980

Magisteravhandling

Når tid sover du’a mor? Kvinners arbeid og levekår på Vesterøy i Hvaler 1900-1940.