Kari-Anne Pedersen

Konservator

Gjertrud Sæter - Norsk Folkemuseum
Kari-Anne Pedersen - Norsk Folkemuseum

Telefon: 40 02 35 46
E-post: karianne.pedersen@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Mag. art.

Magistergrad i etnologi
Universitet i Oslo 1993

Magisteravhandling
Når klær blir bunad

Arbeidsområde

Drakt og tekstil