Kari-Anne Pedersen

Konservator

  • Kari Anne P (Foto/Photo)

Telefon: 95 96 60 44
E-post: karianne.pedersen@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Mag. art. 

Magistergrad i etnologi
Universitet i Oslo 1993

Magisteravhandling
Når klær blir bunad

Arbeidsområde

Drakt og tekstil