Kari-Anne mener

Kari-Anne Pedersen er etnolog og konservator med ansvar for drakt og tekstil.