Kari Telste

Førstekonservator

  • Kari Telste

Telefon: 40 02 35 47
E-post: kari.telste@norskfolkemuseum.no  

Utdannelse

Dr. art. 

Universitetet i Oslo 1999

Doktoravhandling
Brutte løfter. En kulturhistorisk studie av kjønn og ære 1700-1900

Cand. philol. 

Hovedfag i etnologi
Universitetet i Oslo 1992

Hovedfagsoppgave
Mellom liv og ov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710

Arbeidsområde

Borgerskaps- og embetmannskultur

Prosjekt