Hopp til hovedinnhold

Kari Telste

Førstekonservator NMF

  • Beate Kjørslevik / Norsk Folkemuseum


E-post: kari.telste@norskfolkemuseum.no  

Utdannelse

Dr. art. 

Universitetet i Oslo 1999

Doktoravhandling
Brutte løfter. En kulturhistorisk studie av kjønn og ære 1700-1900

Cand. philol. 

Hovedfag i etnologi
Universitetet i Oslo 1992

Hovedfagsoppgave
Mellom liv og ov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710

Arbeidsområde

Borgerskaps- og embetmannskultur

Skiftlige arbeider

Et utvalg

Randi Johannessen (Marie Fongaard Seim og Kari Telste, red.) 2018. Kinesisk porselen i Norge på 1700-tallet. Museumsforlaget. Trondheim 

Artikler i Museumsbulletinen 2017

Kinafarere. Med Asiatisk kompani til Kanton 1730-1800. Museumsbulletinen 2-2018. Norsk Folkemuseum. Oslo

Fengslende fortellinger. En samling fangeportretter fra Buskerud. Museumsbulletinen 2-2017

De syv dyder. Museumsbulletinen 1-2017.

Større arbeid

Borgerskap og Embetsstand

A Wedding Service and Transculturation. Chinese porcelain in Norway and the Danish Asian Company in China. Cultural History, Edinburgh University Press, no. 7.1 (April 2018)

Te- og kaffeservering og kvinnelig dannelse i 1700-tallets borgerskap. Et eksempel på dannelsens materialitet. Tidsskrift for kulturforskning 4-2014

An Eighteenth-Century Tea Table. The materiality and Sociability of Tea and Coffee. Ethnologia Scandinavica, Vol. 42, 2012

Visittstuen som speilbilde av global handel? Handelspatrisiat, selskapsliv og forbruk i Christiania omkring 1760. Heimen, bind 46, 4-2009

Fengselshistorie

Fangeportretter – fragmenterte fortellinger om levd liv. Tidsskrift for kulturforskning 2-3 2011

Frihetsberøvelsens materialitet. Hans Nielsen Hauge og rådhusarresten i Christiania. I: Saphinaz Amal Nabuib og Bjarne Rogan (red.). Materiell kultur og kulturens materialitet. 2011 

Annet

Frierskikker i «gammel» og «ny» kulturhistorie. I Esborg, Line og Dirk Johannsen (red.). «En vild endevending av al virkelighet». Norsk folkeminnesamling i hundre år. Novus forlag. Oslo 2014

Rigmor Frimannslund (1911-2006). I: Rogan, Bjarne og Anne Eriksen (red.). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus forlag – Oslo 2013

”Hele Norges Karl Johan”. Pulserende hovedgate i Oslo eller nasjonal kulturarv? I: Åström, Anna Maria och Jonas Lillqvist (red.). Stadens hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors. 2012 

Kunnskap og opplevelse. Kulturhistoriske museer og forskning. By og bygd 2008

Sølvi Sogner og Kari Telste: Ut og søkje teneste : historia om tenestejentene. Det Norske Samlaget. Oslo. 2005.

Det rare. Jenter og seksualitet gjennom 100 år. Schibsted forlag. Oslo. 2005.

Markussen, Ingrid og Kari Telste (red.): Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus forlag. Oslo, 2005.

Det lykkelige valget. Et kulturhistorisk blikk på pardannelse, kjærlighet og ekteskap. I: Hårtveit, Håkon (red): Perspektiver på parforhold. Universitetsforlaget. Oslo. 2005.

Wild West på Oslo vest: Frognerbanden i medienes søkelys. Tidsskrift for Ungdomsforskning 1/2004

Medforfatter til Sølvi Sogner (red.): I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget. Oslo. 2003

Bydamer og gatepiker. Forhandlinger om kjønn og seksualitet i Kristiania mellom 1880 og 1920. Sosiologi i dag 1- 2003

Karl Johans gate anno 1900. Kjønn, rom og moralske grenserTidsskrift for samfunnsforskning 3-2002

”Den unge Piges By”. Promenaden på Karl Johan og den frigjorte unge kvinne i Kristiania i årene omkring 1900. Kvinneforskning 1-2002