Hopp til hovedinnhold

Kari Telste

Førstekonservator NMF

  • Beate Kjørslevik / Norsk Folkemuseum


E-post: kari.telste@norskfolkemuseum.no  

Utdannelse

Dr. art. 

Universitetet i Oslo 1999

Doktoravhandling
Brutte løfter. En kulturhistorisk studie av kjønn og ære 1700-1900

Cand. philol. 

Hovedfag i etnologi
Universitetet i Oslo 1992

Hovedfagsoppgave
Mellom liv og ov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710

Arbeidsområde

Borgerskaps- og embetmannskultur