Kunnskapsressurser

Norsk Folkemuseum er en kunnskapsbedrift som ivaretar, produserer og formidler gammel og ny kunnskap om norsk og samisk kultur.

En kunnskapsbedrift:

N.E.G.

Prosjekter og publikasjoner