Kunnskapsressurser

Norsk Folkemuseum er en kunnskapsbedrift som ivaretar, produserer og formidler gammel og ny kunnskap.

Sørlandets litteraturpris 2019

Siv Ringdals bok har fått Sørlandets litteraturpris 2019

En kunnskapsbedrift: