Kunnskapsressurser

Norsk Folkemuseum er en kunnskapsbedrift som ivaretar, produserer og formidler gammel og ny kunnskap om norsk og samisk kultur.

Nyhet!

En kunnskapsbedrift:

N. E. G.

Prosjekter og publikasjoner

Museumshistorie