Kunnskapsressurser

Norsk Folkemuseum er en kunnskapsbedrift som ivaretar, produserer og formidler gammel og ny kunnskap.

Aktuelt prosjekt

En kunnskapsbedrift: