Kunnskapsressurser

Norsk Folkemuseum er en kunnskapsbedrift som ivaretar, produserer og formidler gammel og ny kunnskap om norsk og samisk kultur.

En kunnskapsbedrift:

Prosjekter og publikasjoner

N. E. G.

Museumshistorie

Ny direktør