Leif Pareli

Konservator emeritus

  • Leif Pareli

Leif Pareli - Norsk Folkemuseum

Telefon: 40 02 35 44
E-post: leif.pareli@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Cand.polit. 

Hovedfag i sosialantropologi 1991

Hovedoppgave
Fra seil til motor. En studie av teknologisk innovasjon og sosial endring i Nildeltaet.

Arbeidsområde

Samisk kultur, innvandrere, minoriteter