Hopp til hovedinnhold

Birte Sandviks skriftlige arbeider

Et utvalg

Hjem på museum — fiksjon og fakta.(med Morten Bing). I Siv Ringdal (red,) :Norsk Folkemuseum ved et tidsskille . By og bygd 48: 2021

Gjenstander og fortellinger fra Finnmark. Museumsbulletinen 2019/1

Bing, Kjos & Sandvik  2011. En historiebok i tre etasjer. Boskikk i byen 1865–2002. Cappelen Damm .

Hjemme igjen : metoder for innredning av «hjem» på museum. Tidsskrift for kulturforskning 2009: 2

«Badekaren» i Ting om Ibsen. Tingene, livet og dramatikken. Red. Anne-Sofie Hjemdahl. Andrimne forlag- og kommunikasjonshus as, Oslo 2006.

«Ibsens leilighet - i farger. En moderne leilighet i byens beste strøk«. Artikkel av Nils Gerhard Johansen og Birte Sandvik i Fortidsminneforeningens årbok 2006.. 

«Fra møteplasser til stengte dører» av Jan Petter Brennsund og Birte Sandvik i Comfortkjedens jubileumsbok: 30 år i Norge. Utgitt av Comfortkjeden AS, Oslo 2004.