Morten Bing

Førstekonservator
Leder for Kulturhistorisk seksjon

Telefon: 40 02 35 40 (ikke SMS)
E-post: morten.bing@norskfolkemuseum.no:

Utdannelse

Cand. philol. 

Hovedfag i etnologi
Universitet i Oslo 1990

Hovedoppgave
«Aldri forglemmer jeg dagene der – utpå Presteskjær!» Ferieliv på et godtemplarungdomssommerhjem

Arbeidsområde

Seksjonsleder
Leder for arbeidsgruppe for fornying av Friluftsmuseet
Samlingsforvaltning
Friluftsmuseet/Utstillinger/Kunnskap på museets nettside

Boskikk og hjemideologi i det 20. århundre
«Gamlebyen»
Wessels gate 15

Prosjekter