Nøkler til vår materielle hverdag

Vi omgir oss med en mengde ting. I museumsmagasinene er det tusener av dem. En måte å finne mening i kaoset er å blinke ut nøkkelgjenstander.

Med en nøkkelgjenstand forstår jeg en gjenstand som gjennom funksjon og mening står sentralt i et gjenstandskompleks, og kan gi tankevekkende utgangspunkt for tolkninger av den skikken disse gjenstandene inngår i.

Pidestallen

  • Pidestall (Foto/Photo)
    Pidestall som har tilhørt Maja Steen som bodde i Kanten 1 på Hammersborg. Norsk Folkemuseum

En gjenstand med liten praktisk anvendelse, men med stor symbolsk betydning var pidestallen – egentlig pidestallskapet. Den fantes i de fleste arbeiderhjem for omkring hundre år siden. Svært mange av besvarelsene til Norsk Folkemuseums Arbeiderminner, samlet inn for ca 50-60 år siden, forteller at selvsagt fantes det en pidestall i barndomshjemmet. Pidestallen kunne ikke brukes til noe særlig. Den var et høyt skap med trange hyller, og plass til en pyntegjenstand på toppen. Men den var et tegn på en ny, riktignok svært begrenset, velstand og viste at beboerne tross alt ikke levde i den samme elendighet som forrige generasjon.

  • Divan (Foto/Photo)
    Otto Nordby tar en lur på divanen, 1964. Morten Bing / Norsk Folkemuseum

Divanen var en beskjeden og unnselig gjenstand med stor praktisk betydning. Utover på 1900-tallet var det ikke lenger vanlig i arbeiderklassen å la senga stå synlig i stua, men det var fortsatt ikke vanlig å ha egne rom til å sove i. Dette løste en ved å ha divaner som om dagen fungerte som sittemøbler og om natta som soveplasser. Hver morgen og hver kveld ble rommet divanen sto i omgjort fra soverom til stue også tilbake til soverom igjen. Divanen hadde ikke samme prestisje som sofaen eller en ordentlig dobbeltseng, men var funksjonelt sentral i boskikken.

TVen

  • TV (Foto/Photo)
    Tandberg fjernsyn,1962. Norsk Folkemuseum

Da fjernsynsapparatet erobret plassen i norske stuer på 1960-tallet fikk dette stor praktisk betydning, både for sosialt samvær i hjemmet og for måten en innredet stua. På den ene siden flyttet det familielivet om kvelden fra kjøkkenet til stua, på den andre siden måtte stua innredes slik at alle sitteplasser hadde fri sikt til TVen. Anskaffelse av TV fikk likevel ikke bare praktisk betydning. Den ble et uttrykk for et moderne hjem og for en tid med nyfunnet velstand.

Nøkkelgjenstander kan brukes til å finne mønstre i våre materielle omgivelser, og er en inngang til å tolke gjenstandskompleks som resultat av, og uttrykk for, en mentalitet og et verdensbilde, for holdninger, normer og verdier. Begrepet blir derfor en hjelp til å forstå gjenstandene som del av en skikk. Det er også nyttig når vi skal velge ut hva vi skal samle inn og når vi skal formidle dagliglivets historie