Museumsbulletinen

Redaktør Astrid Santa

Her kan man få kulturhistorsk påfyll og følge museets store prosjekter.

Aktuelle fagtemaer utdypes i populærvitenskaplige artikler skrevet av museets fagfolk og andre bidragsytere.

På medlemssidene publiseres venneforeningens sesongprogram og annet medlemsstoff.