Prosjekter i Friluftsmuseet

Norsk Folkemuseum arbeider kontinuerlig med fornying av Friluftsmuseet. Dette vil omfatte fortolking, formidling og vedlikehold. Nye bygninger står på trappene til å bli oppført, og noen av de nåværende bygningene vil bli endret både når det gjelder innredning, presentasjon og levendegjøring.

2018 DNT-hytta – Hovinkoia
2019  Finnmark 1956
2020 Jæren 1910

I 2007 ble det utarbeidet en plan for fornying av Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum. Planen var uten tvil altfor optimistisk med hensynet til framdrift, men presenterer likevel mange nye tanker for formidling i Friluftsmuseet.