Hopp til hovedinnhold

Lån fra Stiklestad

Vestre Verdal. ca. 1800
Bygningsnummer 051

 • Gult gårdshus fra Stiklestad
  1/1
  Låna fra Stiklestad Stian Nybru / Norsk Folkemuseum

Bygningen er et eksempel på de lange våningshusene i Trøndelag, kalt lån. I 1860-årene ble låna utvidet i lengden med et tilbygg på ca. 10 meter, som inneholdt kjøkken, masstu (bryggerhus), forgang og kjøkkeninngang med egen inngangsdør. Dette tilbygget ble ikke tatt med da låna ble flyttet til museet.

 • Kjøkkenet i Stiklestadlånen
  1/2
  Kjøkkenet
 • Dagligstua i Stiklestadlånen
  2/2
  Dagligstua

Gården var i bondeeie da låna ble bygd, men ble senere solgt, og var det meste av 1800-tallet eid av offisersfamilier. I 1894 kjøpte Staten gården som ble prestegård fram til den ble flyttet til museet. Museet tilbakeførte da bygningen i tid til ca. 1800.

I 2010 ble låna ominnredet for å vise et eksempel på 1950-tallets boskikk, slik en barnefamilie i Trøndelag kunne ha bodd da.

Overført til museet 1921, gjenoppført 1926, ominnredet 2010

 • 1/3
  051 Lån fra Stiklestad
 • 2/3
  051 Lån fra Stiklestad
 • 3/3
  051 Lån fra Stiklestad
 • 1/1
  Nationen 31.01.1921