Trond Erik Bjorli

Førstekonservator

  • Trond Bjorli

Trond Erik Bjorli - Norsk Folkemuseum

Telefon: 40 02 35 56
E-post: trond.bjorli@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Ph.D.

Universitet i Bergen 2014

Doktoravhandling
«Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotografen Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca. 1900-1910

Cand. philol. 

Hovedfag i etnologi 
Universitet i Bergen 2000

Hovedfagsoppgave
«Kultur, vitenskap og samfunn. Samling og ideologi på Norsk Folkemuseum 1894-1914»

Arbeidsområde

Fotografi og visuell kultur
Friluftliv og hytteliv
DNTs historie
Nasjonsbygging rundt 1900
Mediehistorie

Prosjekter

Wilse-jubileeet 2015
Norsk Fotohistorie 1940-2011.
Tidsrom
DNT-hytta Hovinkoia
Dagbladet