Undervisning og omvisninger

Norsk Folkemuseum tilbyr omvisninger og undervisningsopplegg for alle trinn fra grunnskole til universitet og høyskoler.

Med historiske bygninger fra middelalderen og frem til i dag, kan Norsk Folkemuseum utnyttes som en ressurs i skolearbeidet innenfor flere temaer og tidsperioder. Alle omvisninger og undervisningsopplegg er tilpasset de forskjellige alderstrinnene. De forskjellige oppleggene dekker læringsmål i Kunnskapsløftet innen blant annet fagene samfunnsfag, norsk og kunst og håndverk