Undervisning og omvisning

Med historiske bygninger fra middelalderen og frem til i dag, brukes Norsk Folkemuseum som læringsressurs innen flere temaer og tidsperioder. Vi tilbyr omvisninger og undervisningsopplegg for alle, fra barnehager og grunnskole til voksenopplæring, høyskole og universitet. Bedrifter, institusjoner, lag, foreninger og private grupper benytter oss i forbindelse med ulike sosiale arrangement.