I utstillingsbygningene

I bygningene rundt Torget finner man en rekke faste og temporære utstillinger som blant annet viser utvalgte gjenstander fra museets rikholdige samling.