Vevstoler

Flatveven er kjent i Europa siden 1000-tallet, i Norge trolig fra senmiddelalderen.

Flatveven – vevstolen med horisontal renning –ble utviklet i Kina ca. 2000 f.v.t. i forbindelse med silkeveving og ble spredtvestover til det nåværende Iran ca. 300. Til Nord-Europa kom den først på 1000-tallet.Den eldste avbildninger av en flatvev i Nord-Europa skal være i et manuskript fra 1200-tallet bevart i Trinity College i Cambridge.

På slutten av 1000-tallet skriver den franske rabbineren Shlomo Yitzhaki (Rashi, 1040-1105) at kvinner vever med en kjepp (vevskje), mens menn vever med føttene (trøer), noe som forteller at overgangen i Europa på 1000-tallet fravertikal varptynget vev til horisontal flatvev også synes å representere en endring i tekstiltilvirkningen fra kvinne- til mannsarbeid. Utviklingen på 1200-tallet av en bredere vev bemannet av to personer gjorde det mulig å produsere bredere stoffer. Det tok likevel lang tid å produsere høykvalitetsklede: I Flandern på slutten av middelalderen tok det to mann to uker å veve en standard lengde klede (ca 30 m langt, 2,4 m bredt) og i tillegg skulle stoffet både valkes, rues og overskjæres.

En Vevstol fra 1668

  • Den eldste vevstolen i Norsk Folkemuseums samling er fra Valle i Setesdal. Den skillet seg på flere måter fra nyere vevstoler og har mange trekk felles med vevstoler fra senmiddelalderen. (Foto/Photo)
    1/1
    Den eldste vevstolen i Norsk Folkemuseums samling er fra Valle i Setesdal. Den skillet seg på flere måter fra nyere vevstoler og har mange trekk felles med vevstoler fra senmiddelalderen.