Hopp til hovedinnhold

Åkler

– og bringekluter fra Hardanger

  • Åkle fra Telemark vist i utstillingen. Norsk Folkemuseum

En utstilling av gamle norske tekstiler blev åpnet i «Ridehuset» den 12. mai. Åkleerne var dels museets egne, dels utånte fra Bergens Museum. I samlingen var de hovedsakelige mønstre landet over representert. Formålet med utstillingen var i første rekke å gi folk som arbeider med tegning av mønstre og veving, en oversikt over de gamle motiver. Utstillingen blev også flittig besøkt, bl. a. av elever fra den kvinnelige industriskole.

Som et supplement til denne utstilling blev der fra den 30. mai stillet ut en stor samling bringekluter fra Hardanger. Disse var velvillig utlånt av Aamund K. Bu, Ringøy, Hardanger.
– Årsmelding 1930-31

Ansvarlig for utstillingen var konservator Gisle Midttun.

Avisomtale

«Flere av de norske aaklær staar kunstnierisk sett meget høit, og særlig er der tilfelle med de vestlandske. De stormønstrede Sogne-aaklær er meget fantasifulle, og Hardanger-aaklærne gir ved sin gode farvesammensetning et meget kultivert inntrykk. I røkstuenes overlys, mot veggens sandskurte, gulhvite tømmer og det mørke tak over, slik mange av dem oprinnelig har hengt, saa de sikkerlig praktfulle ut. Det blev med engang fest og høitif i stuen.»
– Nationen 13. mai 1931

  • 1/1