Albert Scheinpflug

Albert Scheinpflug (1892-1948) var født i den delen av Østerrike-Ungarn som skulle bli Tsjekkoslovakia, og var emaljemaler og en dyktig fotograf og kunstmaler.

På midten av 1920-tallet bodde han hos sine svigerforeldre Augusta og Marius Andresen i Johannes gate 4 på Enerhaugen, hvor han tok en rekke fotografier av familien hjemme og på utflukt.

  • Albert Scheinpflug (Foto/Photo)
    1/1
    Albert og Esther Scheinpflug med datteren Erna. Albert Scheinpflug / Maleri i privat eie.