Hopp til hovedinnhold

Alterskrud og messeklær i Norge

« Utstilling av kirkelig tekstiler»

Nationen 30. august 1919

En herlig samling gammel tekstilkunst på folkemuseet

«Det er et betydningsfuldt skridt Folkemuseet har tat ved arrangement av den utstilling av gamle kirketekstiler, som aapnes der er ut i neste uke. Blandt annet har en slik utstilling den kjæmpemisjon, at reformere vore kirkers utstyr, som efterhaanden har mistet ethvert spor å av den skjønhet, som endnu længe efter reformasjonens indførelse blev bevaret i de utstyrsgjenstande som omveltningen levnet. Lignende utstillinger med specielt dette formaal har været avholdt i de fleste land og specielt i Sverige. Resultaterne har overtruffet de dristigste forventninger. 

Utstillingen paa Folkemuseet omfatter omkring 200 numre og vil spænde over tidsrommet 1250 – 1850.

Den repræsnterer vel en av de vakreste samlinger av gammel europeisk kunstindustri, som har været set herinde. Der er messehagler og likklæder av engelsk, fransk, italiensk, tysk, ja, sogar japansk og kinesisk arbeid, som alle har været i bruk i norske kirker. Der er imidlertid ogsaa en rekke gjenstande, som bærer tydelig præg av at være norsk arbeid. Dette gjelder saaledes en pragtfuld messehagel fra tiden omkring 1450, som er forsynt med familien Schanches vaapen. Man gjetter på at den har forbindelse med den bekjendte riksraad Olaf Nielsen og er foræret til Bremnes kirke. Den er sydd med perler, koraller og halvædelstene.

Fra 1600-aarene finnes en stor gruppe broderier som ogsaa er norske.

Utstillings mest verdifulle gjenstander er en europeisk berømt messehagel fra Røldal kirke fra omkring år 1250. Den er brodert paa et meget verdifullt italiensk stoff, en art gull brokade. Det såkalte «Leopardstof». Dette klenodium eies av Bergens museum.

Av denne utstillingen kan man lese hele tekstilkunstens historie – stoffene varierer fra de tunge og kostbare italienske brokader til de enklere hjemlige, og broderiene veksler fra middelalderens kraftig stormønstrede til barokkens småmønstrede rigdom.»

 • 1/4
  Kalkulere fra Østte Fredrikstad kirke.
 • 2/4
  Kalkulere fra Oslo kirke.
 • 3/4
  Alterklede fra Inset kirke.
 • 4/4
  Alterklede fra Hvaler kirke.